... splatterladder is watching you!
  
ETKey.org Banner
 Player's Info Server activities Mod Activities 

{WeB}*GANG$TA* has 74 Fans.
Rating = 0.664595
# Game Map Total Time Rating Time Proportional Time (in %) Rating Games Last Seen
1 ET Carentan beta2 68.5 min 68.5 min 10.4% 2.9 2 177d
2 ET MLB Daybreak final* 2.2 hrs 50.5 min 20% 1.86 5 155d
3 ET Gold Rush official 69.5 min 23.5 min 10.6% 1.17 3 177d
4 ET fueldump-z2 84 min 13.5 min 12.8% 1 3 155d
5 ET Glider Assault different versions* 33.5 min 0 secs 5.1% 0 2 162d
6 ET Transmitter final* 59.5 min 0 secs 9% 0 4 175d
7 ET Saberpeak final* 36 min 0 secs 5.5% 0 1 176d
8 ET Eagles 2 alpha6* 49 min 0 secs 7.5% 0 2 176d
9 ET Venice final* 95 min 0 secs 14.4% 0 4 155d
10 ET dingenskirchen_b1 31 min 0 secs 4.7% 0 2 155d
  (11 hrs) 2.6 hrs  
Useful links: Signature-Generator

splatterladder © 2002-2015 SplatterLadder
*** Imprint *** Support *** Team *** RSS-Feeds ***
Page loaded in 0.044s » db-querytime: 0.004s » db-queries: 14