... splatterladder is watching you!
  
ETKey.org Banner
 Player's Info Server activities Mod Activities 

Rating = 10.5139
# Game Map Total Time Rating Time Proportional Time (in %) Rating Games Last Seen
1 ET MLB Daybreak final* 24.7 hrs 21.8 hrs 7.7% 10.37 52 20d
2 ET western 7.6 hrs 6.8 hrs 2.4% 10.3 31 115d
3 ET Millenium Falcon final* 20.6 hrs 17.9 hrs 6.4% 10.29 68 5d
4 ET Fuel Dump official 17.4 hrs 15.7 hrs 5.4% 10.06 54 5d
5 ET Warbell final 8.9 hrs 7.5 hrs 2.7% 9.09 41 70d
6 ET Eagles 2 Ways beta3* 12.3 hrs 11.2 hrs 3.8% 9.04 40 70d
7 ET Supply Night final* 13.8 hrs 10.8 hrs 4.3% 9.03 53 70d
8 ET Marrakech Streets 2 Night final* 9.6 hrs 7.7 hrs 3% 8.9 30 73d
9 ET Venice final* 13.6 hrs 10 hrs 4.2% 8.54 43 7d
10 ET Pirates final* 11.9 hrs 9.4 hrs 3.7% 8.17 57 5d
11 ET Siwa Oasis official 21.2 hrs 15.8 hrs 6.6% 8.12 68 5d
12 ET Gold Rush official 9.2 hrs 8.7 hrs 2.8% 8.1 24 5d
13 ET Transmitter final* 9.7 hrs 8.9 hrs 3% 7.69 26 7d
14 ET Glider Assault different versions* 13.3 hrs 9.3 hrs 4.1% 7.22 46 91d
15 ET MLB Temple final* 5.6 hrs 5.3 hrs 1.7% 7.02 15 17d
16 ET Secret Bay final* 5.4 hrs 4.5 hrs 1.7% 7.01 19 5d
17 ET Würzburg Radar official 6.4 hrs 5.3 hrs 2% 6.02 29 5d
18 ET Beer Run beta7a* 4.5 hrs 3.4 hrs 1.4% 5.62 23 5d
19 ET Rail Gun official 4.5 hrs 3.6 hrs 1.4% 5.54 15 32d
20 ET Caen final* 4.3 hrs 3.8 hrs 1.3% 5.5 14 119d
21 ET Battery official 4.4 hrs 3.5 hrs 1.4% 5.49 19 5d
22 ET Special Delivery TE final* 7.3 hrs 5.4 hrs 2.3% 5.47 41 14d
23 ET Capuzzo Airport Final* 5.5 hrs 5 hrs 1.7% 5.37 17 70d
24 ET Snatch! final3 + fixed version* 4.5 hrs 3 hrs 1.4% 5.35 21 70d
25 ET 1944 Beach final* 2.5 hrs 2.4 hrs 0.8% 5.3 10 121d
26 ET ET Ice final* 2 hrs 1.8 hrs 0.6% 4.99 12 88d
27 ET Frostbite final* 4.1 hrs 3 hrs 1.3% 4.86 22 14d
28 ET Gold Rush GALS final* 4.6 hrs 3.9 hrs 1.4% 4.26 15 70d
29 ET TC Base final* 4 hrs 2.8 hrs 1.2% 4.23 18 14d
30 ET Password 2 v1.2* 3.7 hrs 2.9 hrs 1.2% 4.03 19 70d
31 ET Supply Depot 2 final* 3.5 hrs 2.2 hrs 1.1% 3.83 16 46d
32 ET Raw Castle TE beta1* 2.6 hrs 1.8 hrs 0.8% 3.56 14 17d
33 ET Paris Bastille beta3* 2 hrs 1.8 hrs 0.6% 3.46 7 121d
34 ET St. Nazaire final* 2.1 hrs 1.8 hrs 0.6% 3.29 8 70d
35 ET ET Beach Invasion final 1.1* 2.4 hrs 76.5 min 0.7% 2.8 13 70d
36 ET Grave Robbery beta1* 77.5 min 74.5 min 0.4% 2.68 5 28d
37 ET SW Siwa Oasis TE beta3* 2.2 hrs 83 min 0.7% 2.59 10 14d
38 ET Streets of Italy first playable2* 70.5 min 70.5 min 0.4% 2.57 4 81d
39 ET Haunted Mansion final* 94.5 min 89.5 min 0.5% 2.53 7 35d
40 ET Cathedral final* 1.8 hrs 1.7 hrs 0.6% 2.52 8 5d
41 ET The River 2 -Redux- final* 50.5 min 50.5 min 0.3% 2.42 4 164d
42 ET Pitch Black - Winter final* 95 min 95 min 0.5% 2.37 6 17d
43 ET Chicken Bucket final2* 69 min 60 min 0.4% 2.32 8 77d
44 ET Adlernest final* 3.4 hrs 75.5 min 1.1% 2.28 17 70d
45 ET bremen_truckmod 67.5 min 67.5 min 0.3% 2.06 4 7d
46 ET Chateau Voilegarde beta3* 47 min 47 min 0.2% 1.94 4 7d
47 ET MLB Beach final* 76 min 67 min 0.4% 1.9 5 81d
48 ET Dubrovnik final* 54 min 46 min 0.3% 1.53 6 52d
49 ET Saberpeak final* 68 min 60.5 min 0.4% 1.5 4 73d
50 ET Adlernest 2 final* 59.5 min 48 min 0.3% 1.45 6 70d
51 ET Braundorf final* 95.5 min 58.5 min 0.5% 1.39 9 17d
52 ET Raiders final* 36.5 min 36.5 min 0.2% 1.32 2 28d
53 ET Axis Lab final* 49 min 40 min 0.3% 1.26 5 17d
54 ET Stargate Center 1945 final2* 19 min 19 min 0.1% 1.21 1 77d
55 ET 110 Factory different versions* 49.5 min 49.5 min 0.3% 1.2 2 7d
56 ET fa_bremen_final 39.5 min 39.5 min 0.2% 1.09 3 17d
57 ET Stalingrad final* 46 min 29.5 min 0.2% 1.06 6 46d
58 ET School beta1* 88.5 min 42 min 0.5% 1.06 8 5d
59 ET UJE_halloween_D 43.5 min 39.5 min 0.2% 1.04 3 49d
60 ET Bloody Omaha beta2* 32 min 28.5 min 0.2% 1.02 1 32d
61 ET UJE Vulcano Escape different versions 34 min 34 min 0.2% 0.98 2 52d
62 ET Venice NE4 final* 44.5 min 26.5 min 0.2% 0.98 2 84d
63 ET (UM) Dracula final 30 min 30 min 0.2% 0.95 1 63d
64 ET Nightmare final* 43 min 43 min 0.2% 0.9 3 60d
65 ET Crevasse beta3* 49.5 min 38.5 min 0.3% 0.87 4 46d
66 ET Tankbuster different versions* 55 min 48 min 0.3% 0.86 4 7d
67 ET Caen 2 final* 32 min 17 min 0.2% 0.82 2 95d
68 ET Industry 2 final* 75 min 22 min 0.4% 0.68 6 35d
69 ET V2 Base TE final* 28 min 28 min 0.1% 0.67 2 10d
70 ET dingenskirchen_b2 20 min 20 min 0.1% 0.65 1 28d
71 ET ET Assault beta4 45 min 17.5 min 0.2% 0.62 3 124d
72 ET Ruins of Acquiesce final3* 21.5 min 21.5 min 0.1% 0.6 1 88d
73 ET Byzantine final2* 17.5 min 13 min 0.1% 0.56 2 49d
74 ET Subway final* 19.5 min 19.5 min 0.1% 0.53 1 73d
75 ET Resurrection different versions* 13.5 min 7.5 min 0.1% 0.46 1 7d
76 ET C2 Missile beta3* 15 min 15 min 0.1% 0.43 1 46d
77 ET Braundorf beta4* 29.5 min 19.5 min 0.2% 0.4 2 73d
78 ET MLB Hotchkiss final* 18 min 18 min 0.1% 0.38 1 10d
79 ET Tram Siege final2* 27 min 11.5 min 0.1% 0.34 2 73d
80 ET Night of the Wolfes final* 11.5 min 11.5 min 0.1% 0.31 1 49d
81 ET Transylvania beta2 17.5 min 17.5 min 0.1% 0.29 1 46d
82 ET SW Gold Rush TE final* 15.5 min 15.5 min 0.1% 0.27 1 14d
83 ET Wolfsrudel 3 final Springtime Edition (fixed)* 6 min 6 min 0% 0.24 1 10d
84 ET ET Village final* 31 min 17.5 min 0.2% 0.21 4 14d
85 ET Lighthouse final2* 23 min 6 min 0.1% 0.14 2 28d
86 ET Operation Spooky beta2* 10 min 6.5 min 0.1% 0.08 1 20d
87 ET UJE_the_beast 17.5 min 0 secs 0.1% 0 1 66d
88 ET Reactor final* 18.5 min 0 secs 0.1% 0 2 46d
89 ET Hindenburg different versions* 3 min 0 secs 0% 0 1 5d
90 ET Rhineland Bridge 4 final 6.5 min 0 secs 0% 0 1 5d
91 ET Stiglitz Beta 1 12 min 0 secs 0.1% 0 1 7d
  (13.4 days) 10.9 days  
Useful links: Signature-Generator

splatterladder © 2002-2015 SplatterLadder
*** Imprint *** Support *** Team *** RSS-Feeds ***
Page loaded in 0.09s » db-querytime: 0.007s » db-queries: 14