... splatterladder is watching you!
  
ETKey.org Banner
 Player's Info Server activities Mod Activities 

monty on the run has 3 Fans.
Rating = 8.77607
# Game Map Total Time Rating Time Proportional Time (in %) Rating Games Last Seen
1 ET MLB Daybreak final* 55.5 min 55.5 min 10% 1.67 2 13d
2 ET Caen final* 32.5 min 29.5 min 5.9% 1.57 2 13d
3 ET Glider Assault different versions* 47 min 47 min 8.5% 1.57 2 13d
4 ET Eagles 2 Ways beta3* 51 min 37.5 min 9.2% 1.51 3 12d
5 ET Gold Rush official 40.5 min 29 min 7.3% 1.43 3 13d
6 ET Würzburg Radar official 20.5 min 20.5 min 3.7% 1.18 1 14d
7 ET Cortex WHO beta5.1* 30.5 min 30.5 min 5.5% 1.15 1 13d
8 ET Adlernest 2 final* 18.5 min 15 min 3.3% 1.08 1 13d
9 ET western 27.5 min 27.5 min 5% 0.94 2 12d
10 ET Capuzzo Airport Final* 50.5 min 18.5 min 9.1% 0.92 2 5d
11 ET Chicken Bucket final2* 19.5 min 19.5 min 3.5% 0.81 2 13d
12 ET Foo Fighter ( ET UFO ) final* 20 min 20 min 3.6% 0.72 2 13d
13 ET Pirates final* 15.5 min 15.5 min 2.8% 0.63 1 14d
15 ET Supply Night final* 26.5 min 16.5 min 4.8% 0.4 2 13d
23 ET SW Gold Rush TE final* 15.5 min 0 secs 2.8% 0 1 12d
26 ET Siwa Oasis official 24 min 0 secs 4.3% 0 2 13d
  (9.2 hrs) 7.1 hrs  
11 map(s) are hidden Show all maps.
Useful links: Signature-Generator

splatterladder © 2002-2015 SplatterLadder
*** Imprint *** Support *** Team *** RSS-Feeds ***
Page loaded in 0.054s » db-querytime: 0.01s » db-queries: 14