... splatterladder is watching you!
  
ETKey.org Banner
 Player's Info Server activities Mod Activities 

mateos has 4 Fans. Show Rank 6246
Rating = 1.67162
# Game Map Total Time Rating Time Proportional Time (in %) Rating Games Last Seen
1 ET Caen final* 35 min 25.5 min 1.3% 1.6 1 10d
2 ET Gold Rush GALS final* 19 min 19 min 0.7% 0.77 1 33d
3 ET Glider Assault different versions* 1.7 hrs 9 min 3.8% 0.58 5 61d
4 ET Quotidian beta2 16 min 0 secs 0.6% 0 1 68d
5 ET Eagles 2 alpha6* 2.3 hrs 0 secs 5.2% 0 12 45d
6 ET The Moskee beta1* 29.5 min 0 secs 1.1% 0 1 109d
7 ET Fata Morgana final* 25.5 min 0 secs 1% 0 2 94d
8 ET Tankbuster different versions* 76 min 0 secs 2.9% 0 8 46d
9 ET Radar Summer different versions* 1.9 hrs 0 secs 4.3% 0 9 10d
10 ET Cluedo different versions* 27 min 0 secs 1% 0 2 94d
11 ET Base Race final* 2.6 hrs 0 secs 5.9% 0 9 19d
12 ET Fueldump Christmas 21.5 min 0 secs 0.8% 0 2 94d
13 ET Bremen final* 14.5 min 0 secs 0.5% 0 2 12d
14 ET dingenskirchen_b2 21.5 min 0 secs 0.8% 0 1 33d
15 ET dam_revengev2 46 min 0 secs 1.7% 0 5 19d
16 ET 1944_huertgen_final2_xmas 48.5 min 0 secs 1.8% 0 4 90d
17 ET sandstorm_beta3 2 hrs 0 secs 4.6% 0 8 12d
18 ET 1944 Huertgen Forest Final 2 17.5 min 0 secs 0.7% 0 2 60d
19 ET Library beta3* 34 min 0 secs 1.3% 0 3 19d
20 ET UJE Amsterdam Xmas* 36 min 0 secs 1.4% 0 3 95d
21 ET UJE Convoy final* 23.5 min 0 secs 0.9% 0 2 12d
22 ET Pirates final* 7 min 0 secs 0.3% 0 1 12d
23 ET Supply final* 44.5 min 0 secs 1.7% 0 5 45d
24 ET CAHA:Tavern beta2* 5 min 0 secs 0.2% 0 1 10d
25 ET Bridges final* 39.5 min 0 secs 1.5% 0 2 68d
26 ET Fuel Dump official 2.7 hrs 0 secs 6% 0 11 45d
27 ET X-Posed final* 82.5 min 0 secs 3.1% 0 7 12d
28 ET Chateau Voilegarde beta3* 10 min 0 secs 0.4% 0 1 10d
29 ET Venice final* 69.5 min 0 secs 2.6% 0 7 12d
30 ET North Pole final 25 min 0 secs 0.9% 0 1 94d
31 ET Frostbite final* 28 min 0 secs 1.1% 0 2 45d
32 ET Rail Gun official 29 min 0 secs 1.1% 0 3 10d
33 ET Siwa Oasis official 51.5 min 0 secs 1.9% 0 6 45d
34 ET Tram Siege ET final* 31 min 0 secs 1.2% 0 3 12d
35 ET 1944 Nordwind final* 51 min 0 secs 1.9% 0 7 60d
36 ET Dubrovnik final* 90 secs 0 secs 0.1% 0 1 10d
37 ET baserace_b1bxmas 20 min 0 secs 0.8% 0 2 95d
38 ET MML Minas Tirith first playable3* 4.5 hrs 0 secs 10% 0 20 10d
39 ET Subway final* 16.5 min 0 secs 0.6% 0 2 12d
40 ET Supply Depot 3 final* 75.5 min 0 secs 2.8% 0 7 60d
41 ET 2 Tanks different versions* 33.5 min 0 secs 1.3% 0 3 167d
42 ET Reactor final* 2.5 min 0 secs 0.1% 0 1 10d
43 ET MLB Daybreak final* 5.8 hrs 0 secs 13% 0 17 45d
44 ET Marketgarden final release2* 2 min 0 secs 0.1% 0 1 10d
45 ET Gold Rush official 2.4 hrs 0 secs 5.3% 0 12 45d
  (44.4 hrs) 53.5 min  
Useful links: Signature-Generator

splatterladder © 2002-2015 SplatterLadder
*** Imprint *** Support *** Team *** RSS-Feeds ***
Page loaded in 0.068s » db-querytime: 0.003s » db-queries: 14