... splatterladder is watching you!
  
ETKey.org Banner
 Player's Info Server activities Mod Activities 

mateos has 3 Fans. Show Rank 6388
Rating = 1.80451
# Game Map Total Time Rating Time Proportional Time (in %) Rating Games Last Seen
1 ET Caen final* 32 min 25.5 min 1.2% 1.6 1 48h
2 ET Gold Rush GALS final* 19 min 19 min 0.7% 0.77 1 48h
3 ET Glider Assault different versions* 1.7 hrs 9 min 3.9% 0.58 5 30d
4 ET dingenskirchen_b2 21.5 min 0 secs 0.8% 0 1 48h
5 ET Eagles 2 alpha6* 2.3 hrs 0 secs 5.4% 0 12 14d
6 ET The Moskee beta1* 29.5 min 0 secs 1.1% 0 1 78d
7 ET Fata Morgana final* 25.5 min 0 secs 1% 0 2 63d
8 ET Tankbuster different versions* 76 min 0 secs 3% 0 8 16d
9 ET MLB Daybreak final* 5.8 hrs 0 secs 13.5% 0 17 14d
10 ET Radar Summer different versions* 96 min 0 secs 3.7% 0 7 16d
11 ET Cluedo different versions* 27 min 0 secs 1% 0 2 63d
12 ET Base Race final* 2.4 hrs 0 secs 5.6% 0 8 23d
13 ET Quotidian beta2 16 min 0 secs 0.6% 0 1 37d
14 ET Streets of Italy first playable2* 13.5 min 0 secs 0.5% 0 1 59d
15 ET Fueldump Christmas 21.5 min 0 secs 0.8% 0 2 63d
16 ET mountainpass 16 min 0 secs 0.6% 0 2 78d
17 ET dam_revengev2 39.5 min 0 secs 1.5% 0 4 14d
18 ET 1944_huertgen_final2_xmas 48.5 min 0 secs 1.9% 0 4 59d
19 ET sandstorm_beta3 1.8 hrs 0 secs 4.1% 0 6 59d
20 ET 1944 Huertgen Forest Final 2 17.5 min 0 secs 0.7% 0 2 29d
21 ET Library beta3* 30.5 min 0 secs 1.2% 0 3 14d
22 ET UJE Amsterdam Xmas* 36 min 0 secs 1.4% 0 3 64d
23 ET Bremen final* 11.5 min 0 secs 0.4% 0 2 51d
24 ET UJE Christmas Tank beta2* 16.5 min 0 secs 0.6% 0 2 63d
25 ET Supply final* 44.5 min 0 secs 1.7% 0 5 14d
26 ET CAHA:Tavern beta2* 4.5 min 0 secs 0.2% 0 1 16d
27 ET Bridges final* 39.5 min 0 secs 1.5% 0 2 37d
28 ET X-Posed final* 61.5 min 0 secs 2.4% 0 5 59d
29 ET V1 Rocket beta2* 10.5 min 0 secs 0.4% 0 1 37d
30 ET Chateau Voilegarde beta3* 6.5 min 0 secs 0.3% 0 1 16d
31 ET Venice final* 52 min 0 secs 2% 0 5 59d
32 ET North Pole final 25 min 0 secs 1% 0 1 63d
33 ET Frostbite final* 28 min 0 secs 1.1% 0 2 14d
34 ET Rail Gun official 25.5 min 0 secs 1% 0 3 9d
35 ET Siwa Oasis official 51.5 min 0 secs 2% 0 6 14d
36 ET Gold Rush official 2.4 hrs 0 secs 5.5% 0 12 14d
37 ET Tram Siege ET final* 20 min 0 secs 0.8% 0 2 51d
38 ET Transmitter final* 8 min 0 secs 0.3% 0 1 29d
39 ET baserace_b1bxmas 20 min 0 secs 0.8% 0 2 64d
40 ET MML Minas Tirith first playable3* 4.2 hrs 0 secs 9.8% 0 19 14d
41 ET Supply Depot 3 final* 75.5 min 0 secs 2.9% 0 7 29d
42 ET 2 Tanks different versions* 33.5 min 0 secs 1.3% 0 3 136d
43 ET Reactor final* 3 min 0 secs 0.1% 0 1 16d
44 ET Christmas Hills beta1 13.5 min 0 secs 0.5% 0 1 64d
45 ET Pitch Black - Winter final* 11.5 min 0 secs 0.4% 0 1 30d
46 ET Dubrovnik final* 4 min 0 secs 0.2% 0 1 16d
47 ET 1944 Nordwind final* 51 min 0 secs 2% 0 7 29d
48 ET Fuel Dump official 2.7 hrs 0 secs 6.2% 0 11 14d
  (42.9 hrs) 53.5 min  
Useful links: Signature-Generator

splatterladder © 2002-2015 SplatterLadder
*** Imprint *** Support *** Team *** RSS-Feeds ***
Page loaded in 0.086s » db-querytime: 0.007s » db-queries: 15